AllmänhetVårdpersonal
Astma

Astma beror på kronisk inflammation

Flicka blåser på maskros

Astma är en folksjukdom som drabbar både unga och gamla. Astma definieras enligt GINA-guidelines som återkommande episoder av hosta, väsande/pipande andning, tryckkänsla över bröstet och svårigheter att andas. GINA står för Global Initiative for Asthma, som bland annat WHO står bakom.

Astma orsakas av en kronisk inflammation i luftvägarna. Astmasymtomen är reversibla och varierar i svårighetsgrad. Även om symtomen varierar finns den underliggande inflammationen alltid kvar. Inflammationen ger en hyperreaktivitet i luftvägarna för olika retande ämnen.

Astma är inte en enhetlig sjukdom, den förekommer i flera olika varianter: Infektionsastma hos små barn, som senare kan övergå i allergisk astma.

Läs mer om typer av astma

Friskt och sjukt luftrör
Friskt luftrör (t.v) och sjukt luftrör (t.h)
Novolizer inhalatorer

Novolizer

Novolizer är skapad för att ge tryggare astmakontroll. Novolizer är lätt att använda och har flera återkopplingsfunktioner som talar om för patienten att det blir rätt - i form av ljud, färg, smak och räkneverk.

Läs mer om Novolizer