Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Epipen logo

Hur lätt är det att använda adrenalinpennor?

- En jämförande studie

Metod:

För studien valdes slumpmässigt 100 försökspersoner ut bland personal och familjer med anknytning till Royal Children’s Hospital i Melbourne, Australien. Ett kriterium var att försökspersonerna var behandlingsnaiva, det vill säga inte tidigare sett eller använt Epipen eller Anapen. Försökspersonerna fick visa hur de använde en övningspenna före och efter att de fått instruktion i korrekt handhavande. I en uppföljande test utvärderades hur mycket deltagarna tre månader senare kom ihåg av att ha använt pennorna en gång.

Resultat:

De flesta kunde utföra alla steg i användningen korrekt utan att de fått instruktion (89% för EpiPen och 79% för Anapen). Efter instruktion var resultatet 100% för båda pennorna.


(Källa: Robinson MN, Dharmage SC, Tang ML. Pediatr Allergy Immunol. 2014 Aug; 25 (5) :462-7. doi: 10.1111/pai.12261.)

SFFA rekommenderar två adrenalinpennor per förskrivning

Svenska föreningen för allergologi, SFFA, rekommenderar att patienten alltid har två adrenalinpennor till hands. Injektionen kan upprepas efter 5-15 minuter med en ny EpiPen om symptomen inte avklingat eller har tilltagit.

För att underlätta för patienten finns EpiPen och EpiPen Jr även i 2-pack.