AllmänhetVårdpersonal
Datum
Astmalinjen

Nya rön kring avgasers påverkan på luftvägarna

Allt fler människor i världen drabbas av allergisk snuva och astma.

Läs mer

Astmalinjen

Åtta forskare får tre års forskning av Hjärt-Lungfonden

Nu får åtta forskare varsin treårig forskartjänst av Hjärt-Lungfonden.

Läs mer

Astmalinjen

Allergiker reagerar annorlunda på trafikavgaser

Dieselavgaser ger luftvägsinflammation hos friska, men inte hos allergiker och astmatiker, trots att de är mer känsliga för avgaser.

Läs mer

Astmalinjen

Astma vanligare bland elitsimmare

Astma är mer än dubbelt så vanligt hos unga simmare än hos andra jämnåriga. Även tennisspelare har astma i högre grad, visar ny forskning vid Lunds universitet som jämfört de två sporternas unga elitutövare med en grupp stillasittande ungdomar.

Läs mer

Astmalinjen

Dålig luft gör våra liv kortare

Malmö. Hjärtinfarkter hos äldre kan ha en starkare koppling till luftföroreningar från trafiken än tidigare känt. Dessutom har barn och unga som bor nära starkt trafikerade vägar en dramatiskt ökad risk för att drabbas av astma.

Läs mer

Astmalinjen

Stockholm får fler barnmottagningar

Barnsjukvården i Stockholms län ska förstärkas med flera nya specialistmottagningar. Så ska man avlasta de stora barnsjukhusen och möta det kraftigt ökande antalet barn och ungdomar de närmaste fem åren. Men knäckfrågan är hur den viktiga jourverksamheten under nätter och helger ska se ut.

Läs mer

Astmalinjen

Att leva med KOL

Fatigue, hälsa och välbefinnande bland personer som lever med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Caroline Stridsman, filosofie doktor vid LTU, har i sin avhandling visat hur personer med KOL redan i ett tidigt skede påverkas av sjukdomen.

Läs mer

Astmalinjen

Friskare och bättre vardag för barn med astma och pollenallergi

Aktuellt om Vetenskap

Läs mer

Astmalinjen

Test av 8 plastjulgranar

De behöver inte vatten, barrar inte och är bra för allergiker. Frågan är hur mycket julkänsla de levererar. Hem & Hyra har testat plastjulgranar.

Läs mer

Astmalinjen

Larm om allergen i ris – serveras i skolmatsalar

Larm om allergen i ris Ris från matmäklaren AB Tage Lindblom i Järfälla har blivit kontaminerat med spår av mandlar.

Läs mer