AllmänhetVårdpersonal
Datum
Astmalinjen

Att träna med astma

Astma är betydligt vanligare bland elitidrottare inom uthållighetssporter, än bland befolkningen i övrigt. I ett stort svenskt forskningsprojekt om astma spår man nu att botemedlet kan finnas inom tio år.

Läs mer

Astmalinjen

Fukt hemma ökar astmarisk

Omkring vart sjunde nytt fall av astma kan ha samband med fukt- eller mögelskador i bostaden. Särskilt hög är astmarisken i bostäder med fukt och mögel för personer som har någon allergi.

Läs mer

Astmalinjen

Höga ozonhalter i luften ökar risken för havandeskapsförgiftning - Nyheter P4 Västerbotten

En stor studie från Umeå universitet visar att vart tjugonde fall av havandeskapsförgiftning kan kopplas till exponering för höjda nivåer av ozon under den tidiga graviditeten. Studien är gjord på 121 000 barn födda i Storstockholm mellan 1998 och 2006.

Läs mer