AllmänhetVårdpersonal
Datum
Astmalinjen

Sambandet mellan kejsarsnitt och astma utreds

Man har trott att kejsarsnitt har hängt ihop med en ökad risk för astma hos barn - men nu kompliceras den bilden, för enligt en ny svensk studie så är det enbart akuta kejsarsnitt som kan kopplas högre förekomst av astma hos barnen, och inte planerade kej...

Läs mer

Astmalinjen

Luftföroreningar under spädbarnstiden kan ge försämrad lungfunktion i skolåldern

Måndag den 19 november

 

Pressmeddelande

 

Luftföroreningar under spädbarnstiden kan ge försämrad lungfunktion i skolåldern

 

Barn som under sitt första levnadsår bott i områden med förhöjda halter av luftföroreningar har en ökad risk att utveckla långdragna...

Läs mer

Astmalinjen

Allergiska barn riskerar få för lite mat

P4 kollar maten handlar idag om allergier och att allergiska barn riskerar att få i sig för lite näring från skolmaten.

Läs mer

Astmalinjen

Kampen mot KOL

Den 14 november är det KOL-dagen. KOL, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, drabbar allt fler. Mellan 400 000 och 700 000 svenskar har denna lungsjukdom. Många vet inte om att de har det.

Läs mer