AllmänhetVårdpersonal
Datum
Astmalinjen

Ökad risk för astma hos småbarn om mamman röker

Mödrars tobaksrökning under graviditeten ökar risken för astma hos förskolebarn. Det gäller även barn vars mödrar endast rökt i början av graviditeten. Resultaten presenteras i en ny vetenskaplig studie, där forskare från Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet medverkat.

Läs mer

Astmalinjen

Få vårdcentraler utför spirometri - trots krav - Nyheter P4 Radio Stockholm

Trots krav på att utföra tester för att se om patienter lider av lungsjukdomen KOL så är det få vårdcentraler som utför testerna.

Läs mer

Astmalinjen

Lungsjukdomen KOL kräver allt fler kvinnors liv

Allt fler kvinnor dör i lungsjukdomen KOL. De senaste 15 åren har det skett en 74-procentig ökning, visar en ny rapport från Hjärt-Lungfonden.

Läs mer

Astmalinjen

KOL-sjuka får i sig mer avgaser

Personer som lider av lungsjukdomen KOL får i sig mer avgaspartiklar och luftföroreningar än friska personer. Det visar en ny studie som publicerats i Particle and Fibre Toxicology. Fenomenet kan delvis förklara KOL-patienters ökade känslighet för smutsig luft.

Läs mer

Astmalinjen

Allergier ska kartläggas

Cirka 8 000 högstadieelever i södra Sverige ska få svara på frågor om hur de påverkas av allergiska besvär, till exempel om skolarbetet blir jobbigare.

Läs mer

Astmalinjen

Tidig diagnos räddar liv: Åtta av tio KOL-drabbade saknar diagnos

|

 

Åtta av tio som är drabbade av sjukdomen KOL har inte fått diagnos, trots att sjukdomen kan upptäckas genom ett enkelt test på vårdcentralen. Detta innebär att fler än 400 000 svenskar lever med KOL utan att få behandling, enligt nya beräkningar från H...

Läs mer

Astmalinjen

Sensommaren högsäsong för kvalstren

Med sensommarens fukt och värme följer högsäsong för kvalstren, speciellt i södra Sverige. De mikroskopiskt små spindeldjuren finns över allt och trivs som bäst just nu – med kännbara besvär som följd för alla kvalsterallergiker.

Läs mer