AllmänhetVårdpersonal
Datum
Astmalinjen

Visst kan KOL-vården bli bättre

I sin debattartikel i L?kartidningen [1] beskriver Kjell Larsson och medf?rfattare geografiska variationer avseende KOL-v?rden. Mycket talar f?r att s?v?l diagnostik som handl?ggning och terapi?tg?rder, s?som r?kstopp och l?kemedelsbehandling, kan bli myc...

Läs mer

Astmalinjen

Visst kan KOL-vården bli bättre

I sin debattartikel i Läkartidningen [1] beskriver Kjell Larsson och medförfattare geografiska variationer avseende KOL-vården. Mycket talar för att såväl diagnostik som handläggning och terapiåtgärder, såsom rökstopp och läkemedelsbehandling, kan bli myc...

Läs mer

Astmalinjen

Äta fisk tidigt ger mindre astmabesvär hos barn

Astmabesvär med pipande, väsande andning är mycket vanliga i de tidiga barnaåren och kopplade till ökad risk för astma senare i livet. Risken att drabbas av astmabesvär var mindre hos förskolebarn som fått äta fisk före 9 månaders ålder men större hos bar...

Läs mer

Astmalinjen

8,7 miljoner till hjärt-lungforskning

Nio forskare vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset får dela på sammanlagt 8,7 miljoner kronor när Hjärt-Lungfonden delar ut årets anslag på sammanlagt 165 miljoner kronor.

Läs mer