AllmänhetVårdpersonal
Datum
Astmalinjen

Barn med eksem har större risk att få astma

Barn med eksem har större risk att drabbas av allergisk astma som vuxna. Men om barnen får god medicinsk behandling mot sina eksem så kan risken för astma senare i livet minskas.

Läs mer

Astmalinjen

Storbritannien satsar på vård av allergiska barn

I slutet av februari fick Storbritannien nationella riktlinjer för bedömning och diagnostisering av födoämnesallergier hos barn och unga. Många barn är allergiska och därför menar de brittiska myndigheterna att det är viktigt att satsa på vården av dem.

Läs mer

Astmalinjen

Allergierna som kan döda dig

Så vet du om du riskerar att drabbas – och så skyddar du dig De flesta allergier ger lindriga symptom men det finns också allergier som kan försätta oss i ett livshotande tillstånd – en allergisk chock...

Läs mer

Astmalinjen

Allergiska barn måsta äta medicin i onödan

När hälsovalet infördes föll en patientgrupp mellan stolarna. De allergiska barnen. Konsekvensen blir att många barn i Blekinge måste äta medicin i onödan. I dagsläget väntar hundratals obesvarade remisser...

Läs mer