AllmänhetVårdpersonal
Datum
Astmalinjen

Större risk för karies vid astma

Barn och ungdomar med astma har något fler kariesskador och oftare tandköttsinflammation jämfört med jämnåriga utan astma. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Läs mer

Astmalinjen

Undermålig vård av astma och kol

Satsa på astma/kolmottagningar i primärvården – det lönar sig Nya studier visar att primärvårdens hantering av patienter med astma/kol brister när det gäller uppföljning av vården och patientutbildning.

Läs mer

Astmalinjen

Kjell kämpar i kylan

Mängden avgaser ökar kraftigt i centrala Umeå till följd av den senaste tidens kyla. Idag är halten av kvävedioxid uppe i hälsofarliga nivåer, något som drabbar vissa grupper extra hårt.

Läs mer

Astmalinjen

Fisk och frukt skyddar mot astma

Rökare löper större risk att få astma än personer som aldrig har rökt. Men även andra livsstilsfaktorer som fetma och hård fysisk träning ökar riskerna. Ett högt intag av fisk och frukt däremot kan skydda mot sjukdomen hos vuxna.

Läs mer

Astmalinjen

Vården för barn med astma brister

Många barn som lider av astma i Stockholms län får inte tillräckligt bra vård eller undersökningar. Många vårdcentraler är dessutom dåliga på att lära astmasjuka barn att medicinera sig själva.

Läs mer