AllmänhetVårdpersonal
Datum
Astmalinjen

Sambandet fukt och astma ifrågasatt

Det i dag allmänt accepterade sambandet mellan bostäder med fuktproblem och allergiska problem som astma är kanske inte helt givet. En ny studie gjord vid Karlstads universitet visar att det kan finnas systematiska fel i tidigare undersökningar.

Läs mer

Astmalinjen

Nästäppa kan vara symtom på astma

Nästäppa kan tyda på astma och därför bör sjukvården vara extra uppmärksam på besvär från näsan. Dessutom verkar astma vara vanligare än vad forskarna tidigare trott.

Läs mer

Astmalinjen

Passiv rökning dödar 600 000 om året - Inrikes

STOCKHOLM. Varje dag drabbas minst en person i Sverige av hjärtinfarkt på grund av andras tobaksrök. Vart tjugonde barn med astma kan klandra sina bolmande föräldrar.

Läs mer

Astmalinjen

Passiv rökning dödar 600 000 per år

Omkring ett av hundra dödsfall världen över är orsakade av passiv rökning. Siffror som innebär att den passiva rökningen ligger bakom över 600,000 dödsfall per år. Och våra små är inte undantagna i statistiken.

Läs mer

Astmalinjen

Passiv rökning dödar 600.000 per år

Passiv rökning skördar 600.000 liv om året, varav 165.000 barn. Världshälsoorganisationen, WHO, vädjar om rökförbud i offentliga miljöer, högre tobaksskatter och reklamförbud.

Läs mer

Astmalinjen

Nästäppa kan vara tecken på astma

Svår astma är betydligt vanligare än forskarna tidigare trott. Hela 180 000 svenskar är drabbade, visar ny svensk forskning. Studien visar också att nästäppa eller rinnsnuva kan vara tecken på allvarlig astma.

Läs mer

Astmalinjen

Fler ungdomar röker

Nästan hälften av alla ungdomar röker visar en rapport från folkhälsoinstitutet. På ett gymnasium i Falun tycker eleverna att priset på tobak borde höjas...

Läs mer

Astmalinjen

KOL är okänd för många – ändå är det en folksjukdom

Det finns i dag enligt vissa beräkningar cirka en halv miljon personer i Sverige, som lider av KOL. Ändå är det en sjukdom som för många är relativt okänd. Och många vet inte ens att den bär på den. KOL står för kroniskt obstruktiv lungsju...

Läs mer

Astmalinjen

Sovrumsluft kan ge astma

Allergi och astma hos barn och ungdomar har ökat de senaste årtiondena. Kemikalier i vår omgivning kan vara en starkt bidragande orsak. Hälsa. En ny stor studie visar att kemikalier i sovrumsluften ger en riskökning med hela 180 procent.

Läs mer