AllmänhetVårdpersonal
Datum
Astmalinjen

Ny rutin med akut syrgasbehandling vid KOL

Titrerad syrgasbehandling sänker dödligheten i akuta exacerbationer av KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och bör bli prehospital rutinbehandling när KOL misstänks.

Läs mer

Astmalinjen

Yttrande över motion ”Erbjud rökande anställda KOL-test”

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår landstingsstyrelsen att de i sin tur ska föreslå landstingsfullmäktige att avslå motionen ”Erbjud rökande anställda KOL-test”.

Läs mer

Astmalinjen

Nationell allergistämma i Linköping

Nyorientering i allergiterrängen. Det är temat för Allergistämma 2010 som hålls i Linköping den 27 och 28 oktober. Ett 90-tal föreläsare deltar under dagarna.

Läs mer

Astmalinjen

Vanlig väggfärg ökar risken för astma

För första gången kan nu svenska forskare visa att risken för att barn ska utveckla astma och allergier ökar om de utsätts för en viss typ av ämnen, så kallade glykoletrar, i inomhusluften.

Läs mer

Astmalinjen

Genkartläggning förklarar stor andel av barnastma

[PRESSMEDDELANDE 2010-09-23] Ett internationellt forskarlag, där bland andra forskare från Karolinska Institutet ingår, har hittat sex genvarianter som kan förklara närmare 40 procent av alla fall av astma hos barn.

Läs mer

Astmalinjen

Sex olika gener kan ligga bakom astma

Sex olika genvarianter kan förklara fyra av tio fall av astma hos barn. Det visar en ny stor internationell kartläggning som omfattar över 26000 personer i 14 länder, däribland nära 500 barn i Sverige.

Läs mer

Astmalinjen

Vältränade idrottare får oftare astma Hur ska barn och vuxna träna?

Ekonomi Långvarig fysisk ansträngning kan kopplas till en ökad risk att utveckla astma. Störst risk verkar utövarna ha i uthållighetsidrotter som cykling, maratonlöpning, simning och längdskidåkning.

Läs mer

Astmalinjen

Barn i fokus på Allergistämma 2010

Ekonomi Välkommen till Allergistämma 2010, där många seminarier har fokus på barn! Kom och ta del av den senaste forskningen om till exempel barneksem, hantering av matallergi i förskola och skola, om astma och idrott och hur det kan vara att lev...

Läs mer

Astmalinjen

Gratis lungtest på Stockholms central

Dödligheten i KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, har nästan fördubblats i Sverige på 20 år. Astma är en av våra vanligaste folksjukdomar.

Läs mer

Astmalinjen

Svinskötare får mer andningsproblem - Gotlandsnytt | Sveriges Radio

Grisbönder drabbas i större utsträckning än andra av luftvägssjukdomar, som annars mest drabbar rökare. Den som jobbar med grisar kan, mer än andra, riskera att få sjukdomar som kronisk bronkit och kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, en diagno...

Läs mer