AllmänhetVårdpersonal
Datum
Astmalinjen

Västsverige bäst på KOL-behandling

Västsverige placerar sig på en delad första plats när de nordiska ländernas KOL-vård som för första gången jämförs med varandra.

Läs mer

Astmalinjen

Gener kan förklara stor andel av barnastma

Ett internationellt forskarlag, där bland andra forskare från Karolinska Institutet ingår, har hittat sex genvarianter som kan förklara närmare 40 procent av alla fall av astma hos barn. Studien bygger på en genetisk kartläggning av 10365 astmat...

Läs mer

Astmalinjen

Ledtrådar om barnastma

Små genetiska skillnader kan förklara varför vissa barn drabbas av astma. Forskare från bland annat Sverige har i en omfattande studie hittat ledtrådar som kan underlätta vägar till behandling.

Läs mer

Astmalinjen

Studie avslöjar riskgener för astma

Flera riskgener kopplas nu till astma, i forskning som kan bidra till att förklara varför vissa drabbas av denna sjukdom. Den nya studien är av världens största kring de genetiska orsakerna till astma och bland annat svenska forskare har deltagit.

Läs mer