AllmänhetVårdpersonal
Datum
Astmalinjen

Astmainhalator med återkopplingssystem gav bättre vård och sänkta kostnader

Resultatet av att Östergötlands landsting 2012 började rekommendera en astmainhalator med återkopplingssystem är tryggare astma­behandling och minskade kostnader för astmavården.

Läs mer

Astmalinjen

Nypublicerat inom psoriasis, hepatit C, tillväxthormon och allergi

Fler och fler patienter får stöd i sin behandling allteftersom nya instruktions-filmer publiceras på medicininstruktioner.se.

Läs mer

Astmalinjen

Exponering för nötallergen i fosterstadiet kan minska allergirisk

Om gravida kvinnor äter mycket nötter minskar risken att barnet ska bli nötallergiker.

Läs mer

Astmalinjen

Känd sjukdomsgen länkas till allergi

En sjukdomsgen som har ett känt samband med cancer, reumatism och neurologiska sjukdomar kan också kopplas till allergi. Det visar ett internationellt samarbetsprojekt lett från Linköpings universitet och som initierades vid Sahlgrenska akademin.

Läs mer

Astmalinjen

Mager tarmflora ökade risk för astma

Spädbarn med en mager bakterieflora i tarmen hade ökad risk att få astma i sjuårsåldern. Det visar en studie vid Linköpings universitet.

Läs mer

Astmalinjen

Nya rön kring avgasers påverkan på luftvägarna

Allt fler människor i världen drabbas av allergisk snuva och astma.

Läs mer

Astmalinjen

Åtta forskare får tre års forskning av Hjärt-Lungfonden

Nu får åtta forskare varsin treårig forskartjänst av Hjärt-Lungfonden.

Läs mer

Astmalinjen

Allergiker reagerar annorlunda på trafikavgaser

Dieselavgaser ger luftvägsinflammation hos friska, men inte hos allergiker och astmatiker, trots att de är mer känsliga för avgaser.

Läs mer

Astmalinjen

Astma vanligare bland elitsimmare

Astma är mer än dubbelt så vanligt hos unga simmare än hos andra jämnåriga. Även tennisspelare har astma i högre grad, visar ny forskning vid Lunds universitet som jämfört de två sporternas unga elitutövare med en grupp stillasittande ungdomar.

Läs mer

Astmalinjen

Dålig luft gör våra liv kortare

Malmö. Hjärtinfarkter hos äldre kan ha en starkare koppling till luftföroreningar från trafiken än tidigare känt. Dessutom har barn och unga som bor nära starkt trafikerade vägar en dramatiskt ökad risk för att drabbas av astma.

Läs mer