AllmänhetVårdpersonal
Nyheter
Astmalinjen

Passiv rökning dödar 600.000 per år

Passiv rökning skördar 600.000 liv om året, varav 165.000 barn. Världshälsoorganisationen, WHO, vädjar om rökförbud i offentliga miljöer, högre tobaksskatter och reklamförbud.

Läs mer

Astmalinjen

Nästäppa kan vara tecken på astma

Svår astma är betydligt vanligare än forskarna tidigare trott. Hela 180 000 svenskar är drabbade, visar ny svensk forskning. Studien visar också att nästäppa eller rinnsnuva kan vara tecken på allvarlig astma.

Läs mer

Astmalinjen

Fler ungdomar röker

Nästan hälften av alla ungdomar röker visar en rapport från folkhälsoinstitutet. På ett gymnasium i Falun tycker eleverna att priset på tobak borde höjas...

Läs mer

Astmalinjen

KOL är okänd för många – ändå är det en folksjukdom

Det finns i dag enligt vissa beräkningar cirka en halv miljon personer i Sverige, som lider av KOL. Ändå är det en sjukdom som för många är relativt okänd. Och många vet inte ens att den bär på den. KOL står för kroniskt obstruktiv lungsju...

Läs mer

Astmalinjen

Sovrumsluft kan ge astma

Allergi och astma hos barn och ungdomar har ökat de senaste årtiondena. Kemikalier i vår omgivning kan vara en starkt bidragande orsak. Hälsa. En ny stor studie visar att kemikalier i sovrumsluften ger en riskökning med hela 180 procent.

Läs mer

Astmalinjen

Ny rutin med akut syrgasbehandling vid KOL

Titrerad syrgasbehandling sänker dödligheten i akuta exacerbationer av KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och bör bli prehospital rutinbehandling när KOL misstänks.

Läs mer

Astmalinjen

Yttrande över motion ”Erbjud rökande anställda KOL-test”

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår landstingsstyrelsen att de i sin tur ska föreslå landstingsfullmäktige att avslå motionen ”Erbjud rökande anställda KOL-test”.

Läs mer

Astmalinjen

Nationell allergistämma i Linköping

Nyorientering i allergiterrängen. Det är temat för Allergistämma 2010 som hålls i Linköping den 27 och 28 oktober. Ett 90-tal föreläsare deltar under dagarna.

Läs mer

Astmalinjen

Vanlig väggfärg ökar risken för astma

För första gången kan nu svenska forskare visa att risken för att barn ska utveckla astma och allergier ökar om de utsätts för en viss typ av ämnen, så kallade glykoletrar, i inomhusluften.

Läs mer

Astmalinjen

Genkartläggning förklarar stor andel av barnastma

[PRESSMEDDELANDE 2010-09-23] Ett internationellt forskarlag, där bland andra forskare från Karolinska Institutet ingår, har hittat sex genvarianter som kan förklara närmare 40 procent av alla fall av astma hos barn.

Läs mer