AllmänhetVårdpersonal
Nyheter
Astmalinjen

Strypt ventilation väcker ilska

För att spara energi stänger Örebro kommun av ventilationen på skolor och förskolor under nätterna. Detta är något Astma- och allergiförbundet reagerar kraftigt på.

Läs mer

Astmalinjen

Större risk för karies vid astma

Barn och ungdomar med astma har något fler kariesskador och oftare tandköttsinflammation jämfört med jämnåriga utan astma. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Läs mer

Astmalinjen

Undermålig vård av astma och kol

Satsa på astma/kolmottagningar i primärvården – det lönar sig Nya studier visar att primärvårdens hantering av patienter med astma/kol brister när det gäller uppföljning av vården och patientutbildning.

Läs mer

Astmalinjen

Kjell kämpar i kylan

Mängden avgaser ökar kraftigt i centrala Umeå till följd av den senaste tidens kyla. Idag är halten av kvävedioxid uppe i hälsofarliga nivåer, något som drabbar vissa grupper extra hårt.

Läs mer

Astmalinjen

Fisk och frukt skyddar mot astma

Rökare löper större risk att få astma än personer som aldrig har rökt. Men även andra livsstilsfaktorer som fetma och hård fysisk träning ökar riskerna. Ett högt intag av fisk och frukt däremot kan skydda mot sjukdomen hos vuxna.

Läs mer

Astmalinjen

Vården för barn med astma brister

Många barn som lider av astma i Stockholms län får inte tillräckligt bra vård eller undersökningar. Många vårdcentraler är dessutom dåliga på att lära astmasjuka barn att medicinera sig själva.

Läs mer

Astmalinjen

Sambandet fukt och astma ifrågasatt

Det i dag allmänt accepterade sambandet mellan bostäder med fuktproblem och allergiska problem som astma är kanske inte helt givet. En ny studie gjord vid Karlstads universitet visar att det kan finnas systematiska fel i tidigare undersökningar.

Läs mer

Astmalinjen

Nästäppa kan vara symtom på astma

Nästäppa kan tyda på astma och därför bör sjukvården vara extra uppmärksam på besvär från näsan. Dessutom verkar astma vara vanligare än vad forskarna tidigare trott.

Läs mer

Astmalinjen

Passiv rökning dödar 600 000 om året - Inrikes

STOCKHOLM. Varje dag drabbas minst en person i Sverige av hjärtinfarkt på grund av andras tobaksrök. Vart tjugonde barn med astma kan klandra sina bolmande föräldrar.

Läs mer

Astmalinjen

Passiv rökning dödar 600 000 per år

Omkring ett av hundra dödsfall världen över är orsakade av passiv rökning. Siffror som innebär att den passiva rökningen ligger bakom över 600,000 dödsfall per år. Och våra små är inte undantagna i statistiken.

Läs mer