AllmänhetVårdpersonal
Trötthet och astma

Trött av astmabesvären?

Det är inte så konstigt att man känner sig trött när man har astma. Hosta och andnöd kan göra vem som helst tröttare än annars. Om man har besvär av sin astma gäller det därför att vara extra noggrann med behandlingen. Obehandlad astma sliter på luftrören, så man ska inte vänja sig vid att ha symtom.

Brist på dagsljus vintertid kan också bidra till trötthet. Många med astma väljer att hålla sig inomhus eftersom kall luft ofta förvärrar astmasymtomen. Men då får kroppen heller inte det dagsljus som behövs för att reglera dygnsrytmen.

Om man känner sig väldigt trött under vintern kan det alltså vara bra att komma ut åtminstone en liten stund i dagsljuset. En bra vana är att använda halskrage som man kan dra upp över munnen och näsan. Då blir luften inte lika kall att andas in. Värmeväxlare/ansiktsmasker är också att rekommendera för att värma upp inandningsluften vintertid.

Allra viktigast är dock att behandla astman enligt ordination från doktorn. Man ska inte behöva gå omkring och känna sig trött på grund av astma.

Läs mer om astma

Astmatestet

Ta reda på om din astma är under kontroll. Gör vårt enkla självtest!

Till testet

Har du astma?

Har du astma?

Mellan åtta och tio procent av Sveriges befolkning lider av astma. Vad vi vet. Många fler kan vara drabbade utan att ha fått en diagnos.

Läs mer