Det händer i kroppen vid astma

Det händer i kroppen vid astma

Det som händer i kroppen vid astma är att slemhinnorna svullnar i luftvägarna samtidigt som man får ökad slemproduktion. Luftrören brukar också bli lättirriterade och dras samman i episoder. Många gånger kan astmasymtomen förvärras av exempelvis luftvägsinfektioner, ansträngning, allergier och tobaksrök.

Speciellt tobaksrök ger ofta ökade astmasymtom och kan förhindra att astman blir välkontrollerad. Föräldrars rökning är den enskilt största orsaken till att astmasymtom ökar hos små barn. En dammig omgivning och starka dofter kan också förvärra astmasymtomen.

En astmatiker som får en virusinfektion får ofta inte bara hosta, snuva, ont i halsen och andra förkylningssymtom. Virusinfektionen kan också göra att slemproduktionen ökar och att luftrören dras samman så att det blir tungt att andas. Under infektionsperioder, det vill säga under höst och vårvinter, gäller det att ta hand om sig lite extra ifall man har astma.

En astmasjukdom som får pågå under lång tid utan att bli behandlad kan göra att lungfunktionen blir kroniskt försämrad. Misstänker du astma ska du ta kontakt med en doktor för eventuell diagnos och behandling.

Har du astma utan att veta om det?​​​​​​​