AllmänhetVårdpersonal
Astmatestet

Är din astma rätt behandlad och under kontroll? – Gör vårt astmatest för att få svar.

För att din astma skall vara under kontroll är det viktigt att den är korrekt behandlad. Det innebär att rätt dos läkemedel skall inhaleras på korrekt sätt. Om du trots din behandling fortfarande har astmatiska besvär, t.ex. att du vaknar på natten på grund av astman, eller att du tvingas avstå från fysiska aktiviteter, behöver din astmabehandling ses över.

Kanske använder du inte din inhalator på rätt sätt? Det är viktigt att du använder inhalatorn rätt för att korrekt dos skall inhaleras. Genom att svara på frågorna i detta test kan du ta reda på om du bör tala med din läkare om att justera din behandling.

När du genomfört testet kan du ladda ned och skriva ut resultatet, som du kan visa din läkare.

Allergitest - är du rätt behandlad?