Symtom vid anafylaktisk chock

bi på prästkrage, ett stick kan utlösa anafylaxi

Anafylaktisk chock är en akut allergisk reaktion som kan vara livshotande om inte behandling sätts in snabbt. Symtomen vid anafylaxi kan variera från person till person, men börjar ofta med klåda runt ögonen och i ansiktet, följt av kraftigare symtom som svullna läppar, kräkningar, diarré, yrsel, bröstsmärtor och andningssvårigheter. Vid allvarlig anafylaktisk chock sjunker blodtrycket hastigt, vilket kan leda till medvetslöshet och hjärtstillestånd. Symtomen kommer i regel inom några få minuter efter att man varit i kontakt med ett retande ämne (allergen). Ibland kan reaktionen dock dröja och komma flera timmar senare. En anafylaktisk eller allergisk chock når ofta sin kulmen inom 5-30 minuter, men kan i sällsynta fall pågå i flera dagar.

Vissa av symtomen liknar de som uppstår vid andra tillstånd, till exempel en panikattack, hjärtinfarkt, astma eller hastigt blodtrycksfall.

Genom att känna till varningssignalerna kan du vara bättre förberedd om du eller ditt barn skulle drabbas av anafylaxi. Om du har har vissa riskfaktorer för anafylaxi är det också viktigt att berätta för omgivningen, så att de vet vad de ska göra om du skulle drabbas av en plötslig allergichoch.

Hur känns en allergichock?

Vid en allergichock påverkas minst två organ, till exempel huden och luftvägarna, magtarmkanalen eller cirkulationen. Reaktionen börjar ofta med klåda och utslag på huden, till exempel handflator och fotsulor, samt svullna läppar och tunga. En del kan redan i ett tidigt stadium även få obehagskänslor och känna ett tryck över bröstet. Om luftvägarna är drabbade kan man få kvävningskänslor och svårt att andas. Andningen kan bli väsande och ansträngd, slemproduktionen i halsen ökar och det blir svårt att svälja. Om hjärtat och blodcirkulationen är påverkade kan blodtrycket falla snabbt, vilket kan leda till att man känner sig yr och svimmar. En del drabbas av panikkänslor, ångest och förvirring. Alla symtom förekommer dock inte vid varje tillfälle och en och samma person kan uppleva olika symtom vid olika anafylaktiska reaktioner.

Anafylaxi kan orsaka många olika symtom men behöver inte innefatta alla nedan nämnda symtom

Hud: Klåda, rodnad, hudutslag och svullnad
Ögon: Klåda, tårar, rodnad och/eller svullnad runt ögonen
Öron, näsa och mun: Nysningar, rinnande näsa, nästäppa, klåda i läppar, tunga och gom, svullnad av läppar och tunga, kliande känsla i öronen, metallisk smak i munnen
Lungor och hals: Andningssvårigheter och/eller sväljsvårigheter, hosta, tryck över bröstet, väsande andning eller andra ljud av ansträngd andning, ökad slemproduktion, svullnad i svalg, klåda, heshet, förändring av rösten, känsla av kvävning
Hjärta och cirkulation: Yrsel, svaghet, svimning, snabb, långsam eller oregelbunden hjärtfrekvens, bröstsmärta, lågt blodtryck
Mage och tarm: Illamående, kräkningar, magkramper, diarré
Nervsystemet: Ångest, förvirring, oro
Övrigt: Smärta i nedre ryggen, urininkontinens, varm känsla i kroppen, känsla av närstående undergång

Vad ska man göra när symtomen uppstår?

Om du misstänker att du, ditt barn eller någon annan i din närhet visar symtom på en allergichock är det viktigt att söka läkarhjälp direkt. Symtom vid anafylaxi kan nämligen förvärras mycket snabbt om behandling inte sätts in omedelbart. Ju snabbare symtomen uppträder, desto större är risken för att de ska leda till en svår eller livshotande situation.

Kontakta läkare direkt om:

  • symtomen uppstår hastigt
  • symtomen snabbt förvärras
  • symtomen i luftvägarna eller cirkulationssystemet är livshotande
  • symtomen innefattar svullna läppar och tunga, nässelutslag och andra hudförändringar

Det viktigaste läkemedlet för att stoppa en anafylaktisk chock är adrenalin. Om du redan har en adrenalinpenna ska du så fort som möjligt ge dig själv en injektion i låret vid svåra symtom av en allergichock. Adrenalinet verkar i regel snabbt men ibland behövs flera injektioner för att symtomen inte ska komma tillbaka. Därför är det viktigt att du alltid söker akut vård vid en allergichock, även om du har behandlat med adrenalin. Svåra fall av anafylaxi kan kräva inläggning på sjukhus.

Om du ligger i riskzonen för anafylaxi bör du kontakta en allergispecialist, som kan ge råd om hur anfall kan förebyggas. Anafylaxi är en allvarlig sjukdom, men numera finns effektiv behandling för de som drabbas.