Allergisk reaktion - vad händer i kroppen vid allergi?

Allergi beror på att man blir överkänslig mot något eller några ämnen, så kallade allergener. Men varför blir man plötsligt överkänslig mot ett ämne som man kanske inte har reagerat på tidigare? Så här fungerar det:

Kroppens immunförsvar bildar normalt antikroppar för att bekämpa virus och bakterier som kan orsaka infektioner. Vid allergi kan man säga att kroppens immunsystem hamnar i obalans och missuppfattar det man är allergisk mot som något skadligt, fastän det egentligen är ofarligt. Det kan exempelvis vara pollen, pälsdjur, damm eller kvalster. Kroppens immunförsvar uppfattar helt enkelt vissa ämnen som om de vore farliga inkräktare trots att så inte är fallet. För att bli av med ”inkräktaren” sätter kroppen igång en s k inflammatorisk reaktion.

När man får en allergisk reaktion

Den första gången som kroppen stöter på det så kallade allergenet bildar kroppen antikroppar mot just det ämnet - men man får inga symtom på allergi.

Nästa gång som kroppen utsätts för allergenet startar dock en omfattande reaktion i kroppen, där bland annat antikropparna som bildats leder till att olika substanser frigörs.

1. Den snabba reaktionen sker inom ett par minuter från det att din kropp har stött på det du är allergisk mot och utlöses av att särskilda allergiceller (mastceller) aktiveras och släpper ut en rad substanser som ger upphov till symtom som nysningar, klåda i ögon och näsa samt rinnsnuva. Den mest kända substansen som frisätts är histamin. Reaktionen är startskottet för en kaskad av händelser och ger upphov till att andra celler som förvärrar inflammation rekryteras till området.

2. Den första fasen triggar således igång inflödet och aktivering av andra inflammatoriska celler, vilket leder till en andra våg av symtom. I detta skede svullnar vävnaden i näsan och blir inflammerad. Nästäppa och rinnsnuva är därmed ett faktum.