AllmänhetVårdpersonal
Novolizer instruktionsfilmer

Att använda Novolizer

Novolizer inhalator är lätt att använda på rätt sätt. Klicka på länken nedan för att komma till medicininstruktioner.se där det för närvarande finns två filmer om produkten: "Användarinstruktioner" och "Att ladda och rengöra Novolizer".


Novopulmon® Novolizer® (budesonid), Inhalationspulver 200μg & 400μg, 200 doser. Rx. F. R03BA02. Indikation: Underhållsbehandling av astma. Produktresumé senast uppdaterad 2018-02-02. Formatris® Novolizer® (formoterol), Inhalationspulver: 6μg & 12μg, 60 doser. Rx. F. R03AC13. Indikation: Ges som tillägg till underhållsbehandling med inhalerad kortikosteroid för lindring av bronkobstruktiva symtom och förebyggande av ansträngningsutlösta symtom till patienter med astma när adekvat behandling med kortikosteroider inte är tillräckligt. Formatris® Novolizer® är också indicerat för lindring av bronkobstruktiva symtom vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Produktresumé senast uppdaterad 2016-12-02. Ventilastin® Novolizer® (salbutamol), Inhalationspulver: 100μg,200 doser. Rx. F. R03AC02. Indikation: Symtomatisk behandling av tillstånd med åtföljande reversibel luftvägsobstruktion, t.ex. astma eller kronisktobstruktiv lungsjukdom (KOL) med en betydande reversibilitetskomponent. Förebyggande av astmaanfall som utlöses av ansträngning eller exponering för allergen. Produktresumé senast uppdaterad 2018–02–01. För fullständig information se www.FASS.se

Beställ material

Vi tillhandahåller olika typer av material för våra produkter, så som patientbroschyrer, demoexemplar och doskort.

Beställ material här