AllmänhetVårdpersonal
Förskriva Novolizer i Medidoc

Så här förskrivs en årsförbrukning av Novopulmon® Novolizer® i Medidoc

För information om hur Novolizer förskrivs i TakeCare, klicka här.

Steg 1.

1. Ange en förpackning kassett (refill)
1. Ange en förpackning kassett (refill)

Steg 2.

2. Kryssa i startförpackning
2. Kryssa i startförpackning

Steg 3.

3. Ange expedieras 3 ggr
3. Ange expedieras 3 ggr

Novopulmon® Novolizer® (budesonid), Inhalationspulver 200μg & 400μg, 200 doser. Rx. F. R03BA02. Indikation: Underhållsbehandling av astma. Produktresumé senast uppdaterad 2018-02-02. Formatris® Novolizer® (formoterol), Inhalationspulver: 6μg & 12μg, 60 doser. Rx. F. R03AC13. Indikation: Ges som tillägg till underhållsbehandling med inhalerad kortikosteroid för lindring av bronkobstruktiva symtom och förebyggande av ansträngningsutlösta symtom till patienter med astma när adekvat behandling med kortikosteroider inte är tillräckligt. Formatris® Novolizer® är också indicerat för lindring av bronkobstruktiva symtom vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Produktresumé senast uppdaterad 2016-12-02. Ventilastin® Novolizer® (salbutamol), Inhalationspulver: 100μg,200 doser. Rx. F. R03AC02. Indikation: Symtomatisk behandling av tillstånd med åtföljande reversibel luftvägsobstruktion, t.ex. astma eller kronisktobstruktiv lungsjukdom (KOL) med en betydande reversibilitetskomponent. Förebyggande av astmaanfall som utlöses av ansträngning eller exponering för allergen. Produktresumé senast uppdaterad 2018–02–01. För fullständig information se www.FASS.se

Novolizer inhalatorer

Novolizer

Novolizer är skapad för att ge tryggare astmakontroll. Novolizer är lätt att använda och har flera återkopplingsfunktioner som talar om för patienten att det blir rätt - i form av ljud, färg, smak och räkneverk.

Läs mer om Novolizer