AllmänhetVårdpersonal
Förskriva Novolizer

Förskriva Novolizer

Novolizer kassetter

Första gången Novolizer ska förskrivas till en patient ska en inhalatorförpackning väljas. Förpackningen innehåller en Novolizer-inhalator och en, två eller tre refillkassetter. När doserna är slut behöver inte hela inhalatorn kasseras utan det räcker att byta ut refillkassetten och fortsätta använda samma inhalator.

När patienten redan har en Novolizer-inhalator ska en refillförpackning förskrivas, det är alltså en förpackning som endast innehåller en, två eller tre refillkassetter. Patienten kan använda samma inhalator i upp till 2 000 doser under max ett år.

Benämningar

En inhalatorförpackning benämns "inhalator" eller "pulverinhalator" i förskrivningssystemen.

En refillförpackning benämns "kassett" eller "cylinderampull" i förskrivningssystemen.

Produkter

Novopulmon Novolizer
Substans: budesonid.
Styrka: 200 och 400 mikrogram.
Doser: 200 doser.

Ventilastin Novolizer
Substans: salbutamol.
Styrka: 100 mikrogram. 
Doser: 200 doser.

Formatris Novolizer
Substans: formoterol.
Styrka: 6 och 12 mikrogram. 
Doser: 60 och 180 doser.

Novolizer varunummer

Novolizer varunummer

Du kan även välja att ladda ned Novolizer varunummer som PDF

Novopulmon® Novolizer® (budesonid), Inhalationspulver 200μg & 400μg, 200 doser. Rx. F. R03BA02. Indikation: Underhållsbehandling av astma. Produktresumé senast uppdaterad 2018-02-02. Formatris® Novolizer® (formoterol), Inhalationspulver: 6μg & 12μg, 60 doser. Rx. F. R03AC13. Indikation: Ges som tillägg till underhållsbehandling med inhalerad kortikosteroid för lindring av bronkobstruktiva symtom och förebyggande av ansträngningsutlösta symtom till patienter med astma när adekvat behandling med kortikosteroider inte är tillräckligt. Formatris® Novolizer® är också indicerat för lindring av bronkobstruktiva symtom vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Produktresumé senast uppdaterad 2016-12-02. Ventilastin® Novolizer® (salbutamol), Inhalationspulver: 100μg,200 doser. Rx. F. R03AC02. Indikation: Symtomatisk behandling av tillstånd med åtföljande reversibel luftvägsobstruktion, t.ex. astma eller kronisktobstruktiv lungsjukdom (KOL) med en betydande reversibilitetskomponent. Förebyggande av astmaanfall som utlöses av ansträngning eller exponering för allergen. Produktresumé senast uppdaterad 2018–02–01. För fullständig information se www.FASS.se

Instruktioner förskrivningssystem

För att underlätta förskrivningen av Novolizer inhalatorer och refiller har vi sammanställt instruktioner för några av de olika förskrivarsystem som finns:

Saknar du något system? Kontakta oss gärna på info@remove-this.astmalinjen.se så ska vi försöka hjälpa till. (För akut hjälp rekommenderar vi att du kontaktar ditt system direkt).


Beställ material

Vi tillhandahåller olika typer av material för våra produkter, så som patientbroschyrer, demoexemplar och doskort.

Beställ material här