AllmänhetVårdpersonal
Novolizer

Novolizer - tryggare astmakontroll

Novolizer är skapad för att ge tryggare astmakontroll. Novolizer är lätt att använda och har flera återkopplingsfunktioner som talar om för patienten att det blir rätt - i form av ljud, färg, smak och räkneverk.

Novolizer har ett miljövänligt refillsystem som ger kostnadsbesparingar och minskad belastning på miljön.

Novopulmon Novolizer
Budesonid, 200 resp 400 µg, 200 doser.

Formatris Novolizer
Formoterol, 6 resp 12 µg, 60 doser.

Ventilastin Novolizer 
Salbutamol, 100 µg, 200 doser.

Novopulmon® Novolizer® (budesonid), Inhalationspulver 200μg & 400μg, 200 doser. Rx. F. R03BA02. Indikation: Underhållsbehandling av astma. Produktresumé senast uppdaterad 2018-02-02. Formatris® Novolizer® (formoterol), Inhalationspulver: 6μg & 12μg, 60 doser. Rx. F. R03AC13. Indikation: Ges som tillägg till underhållsbehandling med inhalerad kortikosteroid för lindring av bronkobstruktiva symtom och förebyggande av ansträngningsutlösta symtom till patienter med astma när adekvat behandling med kortikosteroider inte är tillräckligt. Formatris® Novolizer® är också indicerat för lindring av bronkobstruktiva symtom vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Produktresumé senast uppdaterad 2016-12-02. Ventilastin® Novolizer® (salbutamol), Inhalationspulver: 100μg,200 doser. Rx. F. R03AC02. Indikation: Symtomatisk behandling av tillstånd med åtföljande reversibel luftvägsobstruktion, t.ex. astma eller kronisktobstruktiv lungsjukdom (KOL) med en betydande reversibilitetskomponent. Förebyggande av astmaanfall som utlöses av ansträngning eller exponering för allergen. Produktresumé senast uppdaterad 2018–02–01. För fullständig information se www.FASS.se

Beställ material

Vi tillhandahåller olika typer av material för våra produkter, så som patientbroschyrer, demoexemplar och doskort.

Beställ material här