AllmänhetVårdpersonal
Hur använder man Cocillana-Etyfin?

Viktigt att tänka på vid behandling med Cocillana- Etyfin®

Etylmorfin ger en andningsdeprimerande effekt och detta skall uppmärksammas vid behandling av patienter med obstruerande luftvägssjukdomar som t.ex vid vissa sömnapnésyndrom och patienter med andningsdepression.

Etylmorfin ger en viss risk för beroende om det används i höga doser under lång tid. Därför är det viktigt att inte överstiga den rekommenderade dosen.

Cocillana-Etyfin innehåller etanol (alkohol), motsvarande 8 cl starköl eller 4 cl vin per maxdos och är skadligt för personer som lider av alkoholism. Alkoholen ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högsriskgrupper som patienter med leversjukdom eller epilepsi.

Cocillan-Etyfin innehåller sackaros och ska inte ges till patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd; fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsoption eller sukras-isomaltas-brist.

Vad smakar Cocillana- Etyfin®?

Cocillana-Etyfin är smaksatt med menthol och innehåller socker. 

Vad kostar hostmedicinen Cocillana-Etyfin®?

Inga hostmediciner ingår i högkostnadsskyddet. Patienten betalar själv för Cocillana-Etyfin och priset kan variera mellan olika apotek. Patienten kan jämföra priserna innan hon/han hämtar ut sitt recept.

Varför skaka Cocillana-Etyfin® innan användning?

Det är viktigt att man får i sig rätt mängd av de verksamma ämnena i hostmedicinen därför måste man skaka flaskan och blanda läkemedlet ordentligt innan det kan mätas upp.

Hur länge kan man ta Cocillana- Etyfin®?

Cocillana-Etyfin är inte avsedd för långtidsbehandling. Vid långvariga problem ska patienten kontakta läkare.

Hur förvaras Cocillana-Etyfin®?

Flaskan förvaras vid en temperatur av högst 25 ºC.

Hur mycket Cocillana-Etyfin® kan man ta?

Dosering för barn och ungdomar är viktbaserad enligt nedan upp till 3 gånger om dagen:

2 år (13-15 kg)       1ml
3-5 år (15-20 kg)2 ml
6-10 år (20-30 kg)2,5 ml
11-12 år (30-40 kg)3,5 ml

För vuxna är rekommenderad dos 5-10 ml 3-4 gånger om dagen.

Cocillana-Etyfin® (cocillanaextrakt, etylmorfin, senegaextrakt). R05FA02. Rx. EF. Hosthämmande medel i kombination med expektorantia. Oral lösning: 250 ml, 500 ml och 1000 ml. Indikation: rethosta. Dosering och administreringssätt: Ej för långtidsbehandling. Bör ej ges till barn under 2 år. Interaktion: Alkohol och barbiturater förstärker den andningsdepressiva effekten av etylmorfin. Graviditet: Inga kända risker vid användning under graviditet. Amning: Etylmorfin passerar över i modersmjölk. Produktresumé senast uppdaterad: 2016-05-30. För fullständig information se www.FASS.se. Meda AB. info@remove-this.medasverige.se.

 

Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.