AllmänhetVårdpersonal
Cocillana-Etyfin och biverkningar

Vad kan Cocillana-Etyfin® ge för biverkningar?

Liksom de flesta andra mediciner kan Cocillana-Etyfin orsaka vissa biverkningar. En del kan få förstoppning, illamående och kräkningar, kramper i gallvägarna. Några kan känna sig dåsiga och trötta.

Kan man köra bil när man behandlas med Cocillana-Etyfin®?

Vid behandling med Cocillana-Etyfin kan reaktionsförmågan nedsättas. Förmågan att köra bil eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet kan påverkas av Cocillana-Etyfin.

Cocillana-Etyfin® (cocillanaextrakt, etylmorfin, senegaextrakt). R05FA02. Rx. EF. Hosthämmande medel i kombination med expektorantia. Oral lösning: 250 ml, 500 ml och 1000 ml. Indikation: rethosta. Dosering och administreringssätt: Ej för långtidsbehandling. Bör ej ges till barn under 2 år. Interaktion: Alkohol och barbiturater förstärker den andningsdepressiva effekten av etylmorfin. Graviditet: Inga kända risker vid användning under graviditet. Amning: Etylmorfin passerar över i modersmjölk. Produktresumé senast uppdaterad: 2016-05-30. För fullständig information se www.FASS.se. Meda AB. info@remove-this.medasverige.se.

 

Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.