AllmänhetVårdpersonal
Cocillana-Etyfin med andra läkemedel

Cocillana-Etyfin® och alkohol

Alkohol förstärker den andningsdepressiva effekten av etylmorfin och potentierar toxiciteten. Därför ska patienten avstå alkoholhaltiga drycker under medicineringen.

Kan man ta Cocillana-Etyfin® samtidigt som Alvedon eller Ipren?

Cocillana-Etyfin kan användas tillsammans med  läkemedel som t ex. alvedon eller ipren.

Barbiturater och alkohol ger en andningsdämpande effekt och ska inte kombineras med Cocillana-Etyfin behandling. 

Cocillana-Etyfin® (cocillanaextrakt, etylmorfin, senegaextrakt). R05FA02. Rx. EF. Hosthämmande medel i kombination med expektorantia. Oral lösning: 250 ml, 500 ml och 1000 ml. Indikation: rethosta. Dosering och administreringssätt: Ej för långtidsbehandling. Bör ej ges till barn under 2 år. Interaktion: Alkohol och barbiturater förstärker den andningsdepressiva effekten av etylmorfin. Graviditet: Inga kända risker vid användning under graviditet. Amning: Etylmorfin passerar över i modersmjölk. Produktresumé senast uppdaterad: 2016-05-30. För fullständig information se www.FASS.se. Meda AB. info@remove-this.medasverige.se.

 

Beroendeframkallande medel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.