AllmänhetVårdpersonal

Behandling av anafylaxi

Behandling av anafylaxi sker akut med adrenalin

Akutbehandling

Adrenalin ger snabbt effekt på de farligaste symtomen vid anafylaxi, inklusive halssvullnad, andningssvårigheter och lågt blodtryck. Adrenalin lindrar också klåda, utslag, svullnad och magtarmsymtom. Bäst effekt uppnås när adrenalin ges inom de första minuterna av en allvarlig allergisk reaktion. Det finns ingen absolut kontraindikation för användning av adrenalin i en livshotande situation. Patienter med hjärtsjukdomar och/eller behandling med betablockerare bör diskutera detta med sin läkare.

Uppföljande behandling

Antihistaminer, steroider och luftrörsvidgande – alla används som behandling vid anafylaktisk chock efter det att patienten fått adrenalin. Patienten kan behöva dessa behandlingar. Eventuellt även andra behandlingar för att motverka bifasiska reaktioner eller för att stödja hjärt-lung aktivitet. Det kan till exempel vara hjärt-lungräddning, syrgas, hjärt-stimulerande läkemedel samt intravenös vätsketillförsel och immunterapi (hyposensibilisering).

Epipen adrenalinpenna

Läs mer om anafylaxi